โกลบอลเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นประธานในพิธีก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ วัดท่าสำราญธรรม จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 คุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พร้อมพนักงาน ได้ร่วมพิธีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดท่าสำราญธรรม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โดยการก่อสร้างก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม