เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำโดยนายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสินค้า ให้แก่วัดสุชลวนาราม บ้านโคกสาย หมู่ 14 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยพระอธิการชาญชัย คเวสโก (เจ้าอาวาสวัดสุชลวนาราม) เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ทางวัดนำไปใช้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้สมบูรณ์สวยงามต่อไป
  • เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม