เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด นำโดยนายธรรมสรณ์ นาซิล ผู้จัดการแผนก โกลบอลเฮ้าส์ สาขาร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนบริษัทร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีนางวนิดา สมานมิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบสิ่งของที่ทางบริษัทฯ บริจาคในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม