ในวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด นำโดยนายเกษฏาพัฒน์ จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการสาขาฯ และพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมบริจาคสินค้าให้แก่วัดปราสาทอารมณ์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระใบฎีกาสมัคร อนุตตโร เจ้าอาวาสวัดปราสาทอารมณ์ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้ทางวัดนำไปซ่อมแซมหรือทำนุบำรุงวัด
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม