เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี นำโดยนายจักรพันธ์ ระนาดแก้ว และนายเจษฎา ราชแผ่นดิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขาราชบุรี และผู้จัดการพนักงานบริษัท

ได้เข้าร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้แก่วัดศิริเจริญเนินหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ยอดบริจาครวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 325,364 บาท โดยมีเจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อเป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ รวมถึงทำนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป