เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง นำโดยนายเสริม เงินขาว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาระยอง พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยมีนางสาวปัทมา เชื้อรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส เป็นผู้รับมอบ
ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาอาคารสถานศึกษาให้มีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น