เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง นำโดยนายเสริม เงินขาว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา และพนักงานบริษัทฯ

ได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านพยูน หมู่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวปัทมา เชื้อรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ทำอุปกรณ์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในชุมชนต่อไป