เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง

นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธีรศักดิ์ แก้ววิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและมอบน้ำดื่มลามายอน รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ขวดให้แก่ ป้อมตำรวจ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม มีวัตุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนกิจกรรม สงกรานต์ประจำปี 2567
  2. เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดตั้งจุดเพื่อเตรียมความพร้อมใน การรับมือ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567