เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง นำโดยนางสาวเซาวลา สมานประธาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา ทีมบริหารสาขา และพนักงานบริษัท ได้ ร่วมสนับสนุน กิจรรม งานหงาว รันนิ่ง เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 โดยมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด

โดยมี นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้ นำไปใช้เพื่อการกุศล ก่อตั้งธนาคารขยะ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง