วันศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง มอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจรรม งานอาหารทะเล ปลอดภัย ประจำปี 2567 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

นำโดยนายอดิเรก ทองเทพ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสาขา ทีมบริหารสาขา และพนักงานบริษัท ได้ ร่วมสนับสนุน การจัดงานอาหารทะเล ปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด ให้กับ เทศบาลตำบลหงาว ผู้ดูแลและจัดกิจกรรม

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารทะเลปลอดภัย

2.เป็นการกระตุ้นยอดขายอาหารทะเลของจังหวัด

3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง