เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนจำนวน 600 ขวด ในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ อำเภอกระบุรี ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ กำหนดจัดงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2566 ณ ลำน้ำกระบุรี บริเวณคอคอดกระ หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมประเพณีของชุมชน เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม