เมื่อวันพุทธ ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธีรศักดิ์ แก้ววิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา ทีมบริหารสาขา และพนักงานบริษัท

ได้ สนับสนุน การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด และของขวัญสำหรับจับฉลากในงานกิจกรรมมอบของขวัญสำหรับจับฉลาก ให้กับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้กับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง เป็นการสร้างกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ สร้างความสัมพันธ์อันดี