โกลบอลเฮ้าส์ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นการช่วยลดโลกร้อน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ในปี 2563 โกลบอลเฮ้าส์ ได้ดำเนินการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 77 สาขาเป็นที่เรียบร้อย โกลบอลเฮ้าส์มีกำลังติดตั้ง Solar ทั้งหมดเท่ากับ 64,389.53 kWp สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 75,420,484 kWh โดยถือเป็นการลดการใช้ถ่านหินได้ 17,172 ton มีการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 42,929 tCo2 เทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ได้ถึง 2,352,562 ต้น อ้างอิงข้อมูลการเปรียบเทียบจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก

หลายๆคนอาจจะสงสัยกันว่า Solar Rooftop คืออะไร ? Solar Rooftop คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารต่างๆ เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานก็จะเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ทุกชนิด แต่ระบบไฟฟ้าในบ้านนั้นจะเชื่อมต่อทั้งจาก Solar Rooftop และไฟของการไฟฟ้า

ข้อดีของ Solar Rooftop นั้นมีมากมาย เช่น แผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วยบังแสงแดด และช่วยลดความร้อนของหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ เนื่องจากสามารถผลิตไฟเองได้ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบแสงสว่างได้อีกด้วย นอกจากนั้น Solar Rooftop ถือเป็นการไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน ไม่มีการเผาไหม้ ดังนั้นจึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาโกลบอลเฮ้าส์มีการขยายโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารทุกสาขาที่ได้เปิดใหม่อย่างต่อเนื่อง และจะมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจโมเดิร์นเทรดด้านวัสดุก่อสร้าง ที่ให้ความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด