ในวันที่ 10 มีนาคม 2567 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นำโดย นางสาวเบญจมาศ จินะ รองผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงานสาขา เป็นตัวแทนในการมอบน้ำดื่ม LAMAYON ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนในการรับมอบสินค้าสนับสนุนครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มให้การสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค เพื่อจัดกิจกรรม ในงานกาชาดจังหวัดยโสธรประจำปี 2567 ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร และงานกาชาด ประจำปี 2567