เมื่อวันพฤหัส ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร นำโดยนางสาวเบญจมาศ จินะ รองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยทีมบริหารและพนักงานสาขาฯ

เป็นตัวแทนในการมอบสินค้า 2 รายการจำนวน 9 ชิ้น ให้แก่หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร โดยมีนางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนในการรับมอบสินค้าสนับสนุนในครั้งนี้

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินค้าเพื่อเป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรม “ตักมัจฉากาชาด” ในงานกาชาดจังหวัดยโสธรประจำปี 2567 ให้แก่หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร