วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2566 ” ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรมไหลกะจู้ ”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและแจกน้ำดื่มลามายอนให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมของชุมชน และเพื่อบริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน