เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยคุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19

ทั้งนี้ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน ❤️