โกลบอลเฮ้าส์ เคียงข้างคุณ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด -19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ห้องแยกไอซียูความดันลบมีไม่เพียงพอ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ คุณวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวารุณี สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสมทบทุนสร้างไอซียูโควิด -19 โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางสุภิดา สุวรรณพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปโกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน

#โควิด19 #Covid19 #ปันสุขสร้างรอยยิ้ม #CorporateSocialResponsibility #CSR #โกลบอลเฮ้าส์ #Globalhouse #ครบหลากหลายให้บ้านคุณ #โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม