เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต นำโดยทีมงานผู้บริหารสาขาและพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนให้แก่ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนันสนุนน้ำดื่มสำหรับใช้ในงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2566 ที่ทางศาลเจ้าจัดขึ้น อำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาร่วมงาน รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนอีกด้วย