เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็คและของรางวัลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานจัดขึ้น

โดยนางสาวอรทัย ยอดอ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน พร้อมด้วยทีมงานของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ โดยมีนายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม