เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน
ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็คและของรางวัลให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2567 ที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานจัดขึ้น

โดยนางสาวอรทัย ยอดอ้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพาน พร้อมด้วยทีมงานของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ โดยมีคุณสมพร วรินทร์รักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน
  3. ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม