เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพาน นำโดยนายธีรวัฒน์ บุญจันทร์ และนางสาวพิมพ์มาดา แสนธิวัง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาพาน พร้อมด้วยทีมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณสมบัติ ศรีอ้วน ตำแหน่ง กำนันตำบลทรายขาว เป็นตัวแทนในการรับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • ดูแลคณะทำงานที่ออกตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานของชุมชน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม