เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน

นำทีมโดยนางสาวนภาพร แพงดวงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปลีก2 พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม โดยมี นายสิทธิพร ประทุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายคำเป็นผู้รับมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียน และใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป