เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน นำทีมโดยนางสาวนภาพร แพงดวงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการปลีก2 พร้อมด้วยพนักงานบริษัทได้ร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม โดยมี นายฉลอง นพคุณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมเป็นผู้รับมอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในครั้งนี้

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทางวิทยาลัยได้นำไปปรับปรุงพัฒนา และก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียน ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป