เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพรเจริญ
นำโดยนายวิชัย ไชยยา และนางสาววิลาวัลย์ ฮุงหวล รองผู้อำนวยการสาขาพรเจริญ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
  • เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ