เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพรเจริญ นำโดยนายวิชัย ไชยยา รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขาพรเจริญและพนักงานบริษัทฯ ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ก สำหรับใช้ในกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด “พรเจริญ คัพ” ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่น
2.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ