เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพรเจริญ นำโดยนายวิทวัฒน์ ศรีสุข รองผู้อำนวยการสาขาพรเจริญ และพนักงานบริษัท ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรีสำราญ บ้านห้วยลึก ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
  • เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ