เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพรเจริญ นำโดยนายวิชัย ไชยยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสาขาพรเจริญและพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
  • เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น