เมื่อวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพรเจริญ นำโดยนายอนุสิทธ์ ต่อนสุรา ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาและพนักงานบริษัท

ร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนและขนมในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา พระเดชพระคุณ พระครูบารธรรมรักขิต (หลวงตาเลิศ ชินวังโส) ที่จัดขึ้น ณ วัดอรัญญานี ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมของชุมชน และธำนุบำรุงซึ่งพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป