เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา นําโดยนางสาวทัศศิกานณ์ ลดาพงษ์พันธุ์ ตําแหน่ง รักษาการรองผู้อํานวยการโกลบอลเฮ้าส์ พระนครศรีอยุธยา ทีมงานผู้จัดการสาขาและพนักงาน ได้มอบสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนให้แก่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยมีผู้อํานวยการวิทยาลัยนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา