ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นำโดยนางสาวจิดาภา ไกยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ

ได้ร่วมมอบน้ำดื่มลามายอนขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 50 แพ็ค รวมเป็นจำนวนทั้งสิน 600 ขวด ให้แก่ทางโรงเรียนนาภูพิทยาคม ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานกีฬาสีภายในประจำปี 2566 ของทางโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาต่อไป