เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นำโดยรองผู้อำนวยการสาขาฯ พร้อมด้วยพนักงาน

ร่วมบริจาคน้ำดื่มลามายอนขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค หรือ 360 ขวด ให้แก่ทางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มในงานบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/2566 ที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนด้วย