ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ 2566 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
นำโดยนายกิตติศักดิ์ ทิวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท

ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่วัดบ้านเหล่า-สุขธัมมาราม โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า-สุขธัมมาราม ให้เกียรติท่านเป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ทางวัดได้นำไว้ใช้ในการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ ต่อเติมก่อสร้าง รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป
  2. เพื่อทะนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนให้คงอยู่สืบไป
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับวัดและชุมชนใกล้เคียง