เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี นำทีมโดยรองผู้อำนวยการสาขาปราณบุรีพร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ร่วมนำน้ำดื่มลามายอนไปมอบให้แก่หน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับใช้ในงานกิจกรรมสุขภาพสร้างได้ @Pranburi

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเข้าร่วมงาน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง