เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่ นำโดยนางสาวกุสุมา อาษาสนา รองผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ บ้านไผ่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทางหน่วยงานราชการ อำนวยความสะดวกประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน รวมถึงตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม