เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่​ นำโดยนางสาวกุสุมา อาษาสนา รองผู้อำนวนการสาขา และพนักงานบริษัท

เข้าร่วมกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,154 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวีระพล บัวคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่า พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้