เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านตาด

ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่มงานปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางและสองข้างทางถนนพระธรรมวิสะทธิมงคลจรนน ให้กับวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) เพื่อให้ทัศนวิสัยสวยงามและเป็นร่มเงาให้กับสองข้างทาง

นำโดยนางสาวรัตนา นนท์สามารถ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาและพนักงานบริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และมอบน้ำดื่มลามายอนจำนวน 50 แพ็ค รวมมูลค่า 2,000 บาท ให้กับวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

โดยมี(นายกอบเกียรติ กาญจนะ ตำแหน่งไวยาวัจกรวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นร่มเงาข้างทาง