เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ นำทีมโดยรองผู้อำนวยการปลีก1 พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้ามอบสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งสิ้นมูลค่า 200,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นประโยชน์และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของวิทยาลัยการอาชีพลำปลายมาศต่อไป