เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาบุรีรัมย์ นำทีมโดย รองผู้อำนวยการปลีก1 พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เข้ามอบสิ่งของต่างๆพร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมทั้งสิ้นมูลค่า 150,000 บาท

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์และสามารถเรียนรู้เสริมสร้างทักษะของทางวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์