เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ โดย นายวิชานร์ คำจะโป๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาฯ มอบหมายให้รองปลีก 1 เป็นตัวแทนบริษัท บริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถนำสินค้าที่บริจาค ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป
  2. เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในชุมชนใกล้เคียง
  3. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับโรงเรียนและชุมชน