จากที่โรงพยาบาลสนามโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ขาดแคลนน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก เพื่อรับมือผู้ติดเชื้อโควิด -19 กะทันหัน และรองรับให้กับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและมีผลเอกซเรย์ปอดเป็นปกติมารักษาตัวและสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

โกลบอลเฮ้าส์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “ปันสุขสร้างรอยยิ้ม โดยการบริจาคน้ำดื่มจำนวน 1200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกคน” ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 🩺❤️

โกลบอลเฮ้าส์เป็นกำลังใจให้คนไทย เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#ปันสุขสร้างรอยยิ้ม #CorporateSocialResponsibility #CSR #โกลบอลเฮ้าส์ #Globalhouse #ครบหลากหลายให้บ้านคุณ #โกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้ม