เมื่อวันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์ นำโดยนายนิพนธ์ อนุสุวรรณ ผู้จัดการแผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัทร่วมมอบสิ่งของให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา เป็นตัวแทนในการรับมอบ

ซึ่งกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อให้ทางวิทยาลัยสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา คณะครูอาจารย์
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ สู่สังคม
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้รู้จักโกลบอลเฮ้าส์เพิ่มมากยิ่งขึ้น