วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

นำโดย น.ส.ทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์​ ตำแหน่งผู้อำนวยการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช และพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัท มอบน้ำดื่ม และสินค้า เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบำรุงสภาพโรงเรียน เพื่อเปลี่ยนทดแทน และทาสีพื้นผิวขอบของทางโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ให้กับ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

โดยมีคณะครู เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  • เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน
  • เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบำรุงสภาพโรงเรียน เพื่อเปลี่ยนทดแทน และทาสีพื้นผิวขอบของทางโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน