เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช

นำทีมโดย นางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณฺ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนบริษัท

ในการบริจาคน้ำดื่ม รวมทั้งมอบเงินร่วมทำบุญให้กับ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (บ้านสวนจันทร์) ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณะกรรมการมัสยิด เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน และเพื่อให้ทางมัสยิดได้นำน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีน้ำชาการกุศล