เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคสินค้าให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส และคณะครูนักเรียน เป็นผู้รับมอบ

โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนในการช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันการศึกษา
  • เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม