เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณฺ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงาน

ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่โบราณสถานวัดขุนโขลง ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าอาวาสวัดขุนโขลงเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม