เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช โดยนางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่วัดชัยธารามประดิษฐ์ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าอาวาสวัดชัยธารามประดิษฐ์เป็นผู้รับมอบ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ ได้แก่

  • เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทในการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชน
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม