เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นำโดยนางสาวทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโกลบอลเฮ้าส์สาขานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงาน

เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่เทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากพูนเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโกลบอลเฮ้าส์
  • ตอบแทนและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สู่สังคม