เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช นำโดยคุณทรงสุดา ทิพย์ลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขานครศรีธรรมราช ร่วมกับทีมบริหารสาขาฯ

เข้ามอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำสวนยางพาราให้แก่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณชวรีย์ กิ่งรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อมอบอุปกรณ์ทำสวนในการเร่งน้ำยางให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
  • ส่งเสริมการทำการเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับชุมชนใกล้เคียง