เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา ชุมพร

นำทีมโดย นางสาวนิตยา เกิดกล่อม ตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา ทีมบริหารสาขา พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ได้สนับสนุน การจัดงานประจำปีวัดเจ้าฟ้าศาลอย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมอบน้ำดื่มลามายอน ขนาด 350 มล. จำนวน 600 ขวด และเงินร่วมมำบุญ ให้แก่วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร
โดยกิจกรรมโกลบอลเฮ้าส์ปันสุขสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนกับชุมชน
2.เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี